Accounting

Guojin Gong

Professor, Accounting
Deloitte Foundation Faculty Fellow

guojin.gong@uconn.edu

Youli Zou

Assistant Professor, Accounting

youli.zou@uconn.edu